Musher levels - Musher nivåer

Aurora Borealis HB, Ekorrsele 35, 922 91 Vindeln, Sweden. Tel +46-(0)705 799 338 Maria / +46-730 933 076 Donald

Musher level

 

Our tours are marked with different musher levels. They are rated from 1 to 4 and below you find out what it means.

 

Musher 1 - Very easy and you dont need to drive yourself

 

Musher 2- You´ll drive your team together with another guest, and you need to help the dogs time to time going up hills

 

Musher 3 - You have your own team of dogs and it will be some steep uphills and downhills. The distance on these tours is between 35-50 km/day

 

Musher 4 - You have to be very fit, and prepared to be out for the whole day. You´ll be one with your team and the distance on these tours is between 50-75 km/day

 

 

Musher nivå

 

Våra turer är märkta med olika Musher nivåer, från 1-4. Här finner du vad dessa betyder.

 

Musher 1 - Väldigt lätt och du behöver inte köra själv.

 

Musher 2 - Du kör ett spann tillsammans med en annan gäst, och du kommer att måsta hjälpa till uppför en del backar.

 

Musher 3 - Du kör ditt eget spann och det kommer att vara en del branta uppförs och nedförsbackar. På dessa turer kör vi normalt sett 35-50 km per dag.

 

Musher 4 - Du måste vara tränad och beredd på att vara ute en hel dag. Du kör ditt eget spann och på dessa turer färdas vi mellan 50-75 km per dag