Rese villkor

Bokningsregler

Kortare turer:

Upp till halvdagsturer, faktureras ni via mejl men ni kan också betala via betalkort eller Swish. Vid fakturering skall denna vara betald innan ankomst. Vid bokningar som sker 1-5 dagar innan, sker betalningen vid ankomst.


Vid fakturering tillkommer 35 kr.


Längre turer:

Efter det att ni bokat någon av våra längre turer (1-flera dagar)via mejl eller telefon, så får ni en  faktura på 20% av den totala kostnaden att betalas via banköverföring eller via kreditkort. Efter mottagen betalning så är bokningen giltig.

För bokningar som sker mindre än 30 dagar innan ankomst, tas hela avgiften ut på en gång.

Packlista finns under "About and info"


Vid fakturering tillkommer 35 kr.


Varje enskild deltagare måste teckna sin egen reseförsäkring och avbeställningsskydd

Snöbrist, extrem vårflod, eldsvåda eller andra omständigheter utanför Aurora Borealis kontroll som inte Aurora Borealis skäligen kunnat förvänta sig när bokningen skedde berättigar Aurora att häva avtalet utan att avge skadestånd i någon form. Inte heller kan Aurora Borealis hållas skyldiga till ev strejker.


Varje enskild deltagare måste respektera regler och säkerhetsrutiner. Om någon deltagare bryter mot de generella reglerna, har vi rätt att ta ut en avgift för att täcka kostnaderna.


Vi har resegaranti ställd via Kammarkollegiet. Läs mer


Avbokning

Vid avbokning som sker 30-60 dagar innan återbetalas bokningsavgiften endast mot uppvisande av läkarintyg, i annat fall återbetalas inte bokningsavgiften.

Avbokning som sker 29-0 dagar innan ankomst debiteras 100% av den totala kostnaden.


Alla avbokningar måste ske skriftligt.


Betalning

Betalning kan ske antingen via bankgiro eller med VISA, Mastercard, Electron, Maestro samt Bankkort.

Vi kan även erbjuda er att betala via Swish

Aurora Borealis HB, Ekorrsele 35, 922 91 Vindeln, Sweden. Tel +46-(0)705 799 338 Maria / +46-730 933 076 Donald